2 εταιρείες από "100-200"
Καθαρισμός
Ταξινόμηση:
2 εταιρείες από "100-200"
Καθαρισμός
ΓΕΝΚΑ Εμπορική Α.Ε.Ένας από τους κορυφαίους εισαγωγείς κρασιών και αποσταγμάτων στην Ελλάδα, με ηγετική θέση…
Το όραμά μας είναι: – η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρίες,…