2 εταιρείες από "Υγεία"
Καθαρισμός
Ταξινόμηση:
2 εταιρείες από "Υγεία"
Καθαρισμός

CITYHOSPITAL

Conditions for a green tick:

  • Website has been verified
  • Το τηλέφωνο έχει επιβεβαιωθεί
  • Location has been verified
Το City Hospital, είναι η μοναδική ιδιωτική μικτή - χειρουργική κλινική στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο δυναμικότητας…
2 θέσεις διαθέσιμες

ΔΙΑΠΛΑΣΗ

Conditions for a green tick:

  • Website has been verified
  • Το τηλέφωνο έχει επιβεβαιωθεί
  • Location has been verified
Το όραμά μας είναι: – η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρίες,…