2 εταιρείες από "Εκπαίδευση"
Καθαρισμός
Ταξινόμηση:
2 εταιρείες από "Εκπαίδευση"
Καθαρισμός

DANCE STUDIO ΜΑΡΙΑ ΛΑΔΑ

Conditions for a green tick:

  • Website has been verified
  • Το τηλέφωνο έχει επιβεβαιωθεί
  • Location has been verified
Η σχολή ιδρύθηκε το 2005 από την καθηγήτρια χορού Λαδά Μαρία και τα τελευταία 13…
2 θέσεις διαθέσιμες

DIDAKTIKA

Conditions for a green tick:

  • Website has been verified
  • Το τηλέφωνο έχει επιβεβαιωθεί
  • Location has been verified
Αποστολή μας είναι οι σπουδαστές του Εργαστηρίου να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες εκείνες, έτσι ώστε ως…