Πολίτης-Πωλήτρια καυσίμων και πλύντης αυτοκινήτων στα πρατήρια καυσίμων bp Καλαμάτας.