Ζητάμε άτομα υπεύθυνα και φιλόδοξα για στελέχη πωλήσεων